1 – حضور متعاملين (خريدار و فروشنده يا نماينده قانوني ايشان) به همراه خودرو
2 – اصل شناسنامه (سجلي هويت) فروشنده و خريدار (حسب مورد) و كارت ملي متعاملين
3- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا
4- اصل سند فروش كارخانه سازنده (توليد داخل)
5- درخصوص خودروهاي وارداتي به دليل اخذ اسناد گمركي در زمان شماره گذاري صرف مشخصات خودرو و هويتي مالك اوليه در سامانه شماره گذاري كافي به مقصود مي باشد.
6 – اصل كارت شناسايي خودرو
7-در صورت مفقود شدن كارت شناسايي اخذ تعهد از مالك يا نماينده قانوني وي الزامي است.
8 – ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
9- مدارك احراز سكونت خريدار در آدرس اعلامي
10- واريز فيش بانكي به مبلغ 400/000 ريال به شماره حساب 2171159013002 بنام خزانه داري كل نزد بانك ملی بابت هزينه نقل و انتقال خودرو
11- پرداخت هزينه پستي به مبلغ49/000ريال جهت ارسال كارت مشخصات خودرو

 

توجه: 
– حتماً چند روز قبل از تسویه حساب خلافی انجام گردد در مراکز پلیس + 10
– اگر روز قبل یا همان روز انجام شود ، مستلزم دریافت برگه خلافی مجدد ( با صف و شبکه و کارت و… ) هستید.
– پرداخت مالیات و عوارض شهرداری برای خودروهای کاری لازم است، برای خودروهای شخصی فقط در دفترخانه لازم است.
– میزان عوارض شهرداری معادل یک دهم درصد قیمت خودرو صفر برای یک سال می‌باشد.
– خرج محضر یا دفترخانه برای ماشین و مدل متفاوت است ، مثلاً 70 تومن برای پراید سال 78 تا 280 تومن برای 206 صفر
– خرج محضر یا هزینه نقل و انتقال خودرو  به عهده فروشنده است و هزینه پلاک به عهده خریدار
– پول نقد ، انواع کارت اعتباری ، خودکار ، انواع فیش های آب و برق و تلفن و دفترچه بیمه همراه داشته باشید. ( کپی سند مالکیت منزل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه عیال مربوطه را هم همراه داشته باشید. ضرری ندارد)
-لازم به توضيح مي باشد كه اصلاح آدرس در يك شهر كه نياز به تغيير پلاك ندارد با ابلاغ پليس راهور ناجا در مراكز پليس +10 انجام مي شود.
مدارك احراز محل سكونت خريدار خودرو
 1- ارائه سند مالكيت منزل مسكوني بنام مالك خودرو
 2-    ارائه سند اجاره نامه منزل مسكوني بنام مالك خودرو دارای کد رهگیری و هلوگرام
 3- اصل جواز كسب معتبر بنام مالك خودرو
 4- گواهي اشتغال به تحصيل فرزندان خريدار با ذكر آدرس محل سكونت والدين كه به تائيد آموزش و پرورش منطقه رسيده باشد.
 5- معرفي نامه از اداره محل خدمت خريدار (ويژه كاركنان دولت و نيروهاي مسلح) با ذكر آدرس محل سكونت كاركنان مزبور
 6- درصورت ادعاي سكونت خريدار در منزل والدين، ارائه سند (ملكي، استيجاري) به نام پدر يا مادر
 7- ارائه سند واحد مسكوني بنام همسر مالك خودرو
 8- در صورت عدم ارائه مدارك فوق الذكر بر اساس محل صدور شناسنامه اقدام مي گردد.
 9- درخصوص سازمانها ، كارخانجات ، شركتها ، اساسنامه و بريده روزنامه رسمي كه حداكثر دو سال از تاريخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شركت با ذكر آدرس دقيق محل فعاليت اقدام گردد.
10- در رابطه با سازمانها ، كارخانجات ، شركتها ، كه داراي شعبه و يا دفتر در ساير شهرها (به غير از شهري كه شركت يا كارخانه يا سازمان در آنجا به ثبت رسيده) مي باشد، براساس مندرجات اساسنامه و بريده روزنامه رسمي آنها اقدام خواهد شد.
11-ارائه سند اجاره نامه چاپی دارای هالوگرام و کد رهگیری منزل مسكوني بنام مالك وسيله نقليه
ارائه يكي از موارد فوق كافي مي باشد.
مراحل نقل و انتقال خودرو
1-  دريافت قبض ورودي پاركينگ (زمان ورود به مركز)
2-  مراجعه به اطلاعات و نوبت دهي و تعيين دفتر خدمات دولت الكترونيك
3-   مراجعه به غرفه يا دفتر تعيين شده و ارائه مدارك لازم و بررسي مدارك متقاضيان توسط كارشناس حقوقي
 4-  اخذ فرم بازديد فني خودرو از دفتر تعيين شده
 5-  بازديد فني خودرو توسط كارشناس مركز (تأييد اصالت خودرو)
 6-    ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات (عدم خلافي) در صورت داشتن تخلف
 7-   واريز فيش بانكي به مبلغ 400/000 ريال به شماره حساب 2171159013002 نزد بانك مركزي بنام خزانه داري كل بابت هزينه نقل و انتقال خودرو و پرداخت هزينه پستي  به مبلغ 49/000 ريال  جهت ارسال كارت مشخصات خودرو
 8-  مراجعه به دفتر مربوطه جهت دريافت تأييديه نقل و انتقال و سند مالكيت خودرو
 9-   مراجعه به محل فك جهت فك پلاك خودرو
 10- مراجعه به انبار پلاك جهت تحويل پلاك قديم و اخذ پلاك جديد
 11-  مراجعه به محل نصب جهت نصب پلاك جديد
12- مراجعه به درب خروج با ارائه قبض ورود به پاركينگ و خروج از مركز
در صورتی که کارت مشخصات خودرو و یا سند خودرو، از جمله مدارک مورد نیاز برای تعویض پلاک، و یا پلاک ماشین مخدوش بوده یا مفقود شده باشد، نیاز است مراحل زیر را پیگیری نمایید.
مدارك موردنياز صدور كارت المثني مشخصات خودرو
1- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني
 2- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه و يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسائي
 3- اصل سند فروش كارخانه سازنده (توليد داخل)
 4- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا
 5- ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
 6- واریز فیش بانکی به مبلغ 250/000 به شماره حساب 0267006700007 نزد بانک ملی بابت هزینه صدور کارت المثنی مشخصات خودرو
 7- اخذ تعهد كتبي از مالك ويا نماينده قانوني وي
 8- پرداخت هزينه پستي  به مبلغ 49/000ريال جهت ارسال كارت مشخصات خودرو
مدارك مورد نيازصدور سند المثني مالكيت خودرو
 1- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني
 2- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه و يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسائي
 3- اصل سند فروش كارخانه سازنده (توليد داخل)
 4- اصل كارت مشخصات خودرو
 5- درج يك نوبت آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار مبني بر فقدان شناسنامه مالكيت خودرو و سپري شدن 10 روز از تاريخ آگهي و قبول هرگونه مسئوليت در قبال كشف فساد احتمالي الزامي است
 6- ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
 7- واریز فیش بانکی به مبلغ 250/000 به شماره حساب 0267006700007 نزد بانک ملی
شرايط و مدارك لازم در صورت مفقودي يا سرقت تك پلاك يا زوج پلاك خودرو
 1- مراجعه به كلانتري محل و تشكيل پرونده در صورت سرقت جفت پلاك
 2- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني
 3- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسايي
 4- اصل سند فروش كارخانه سازنده (توليد داخل)
 5- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا
 6- اصل كارت مشخصات خودرو
 7- ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات (عدم خلافي) در صورت داشتن تخلف
 8- مدارك احراز محل سكونت مالك در آدرس اعلامي
 9- واريز فيش بانكي به مبلغ  400/000 ريال به شماره حساب 2171159013002 نزد بانك مركزي بنام خزانه داري كل بابت هزينه تعويض پلاك خودرو
 10- پرداخت هزينه پستي به مبلغ 49/000 ريال جهت ارسال كارت مشخصات خودرو
شرايط و مدارك لازم در صورت تعويض تك پلاك يا زوج پلاك مخدوش خودرو
 1- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني
 2- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدارك شناسايي
 3- اصل سند فروش كارخانه سازنده (توليد داخل)
 4- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا
 5- اصل كارت مشخصات خودرو
 6- ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات (عدم خلافي) در صورت داشتن تخلف
 7- مدارك احراز سكونت مالك در آدرس اعلامي
 8- واریز فیش بانکی به مبلغ 250/000 به شماره حساب 0267006700007 نزد بانک ملی
شرايط و مدارك لازم جهت صدور المثني تأييديه نقل و انتقال خودرو
 1- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني
 2- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسايي
 3- اصل سند فروش كارخانه سازنده (توليد داخل)
 4- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا
 5- اصل كارت مشخصات خودرو
 6- ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات (عدم خلافي) در صورت داشتن تخلف
 7- مدارك احراز سكونت مالك در آدرس اعلامي
 8- واریز فیش بانکی به مبلغ 250/000 به شماره حساب 0100801426004 بنام بنیاد تعاون ناجا نزد یانک ملی شعبه سعادت آباد بابت هزینه المثنی تاییدیه نقل و انتقال خودرو
همچنین شما می توانید برای اصلاح مشخصات خودرو و همچنین تغییر آدرس محل سکونت مالک از شهری به شهر دیگر، مراحل زیر را پیگیری نمایید:
شرايط و مدارك لازم جهت اصلاح مشخصات خودرو
 1- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني
 2- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدرك شناسايي
 3- اصل سند فروش كارخانه سازنده (توليد داخل)
 4- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا
 5- اصل كارت مشخصات خودرو
 6- ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات (عدم خلافي) برحسب مورد
 7- مدارك احراز سكونت مالك در آدرس اعلامي
 8- واریز فیش بانکی به مبلغ 150/000 به شماره حساب 0267006700007 نزد بانک ملی
 9- پرداخت هزينه پستي به مبلغ 40/000ريال جهت ارسال كارت مشخصات خودرو
 10- چنانچه ثبت اشتباهي مشخصات خودرو توسط كاركنان تعويض پلاك يا شماره گذاري باشد وجهي از مراجعه كننده دريافت نمي شود.
شرايط و مدارك لازم جهت تغيير آدرس محل سكونت از شهري به شهر ديگر
 1- حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني
 2- اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قانوني وي به همراه مدارك شناسايي
 3- اصل سند فروش كارخانه سازنده (توليد داخل)
 4- اصل سند مالكيت خودرو صادر شده توسط پليس راهور ناجا
 5- اصل كارت مشخصات خودرو
 6- ارائه گواهي مفاصا حساب اجرائيات (عدم خلافي) در صورت داشتن تخلف
 7- مدارك احراز سكونت مالك در آدرس اعلامي
 8- واريز فيش بانكي به مبلغ 400/000 ريال به شماره حساب 2171159013002 بنام خزانه داري كل نزد بانك مركزي بابت هزينه نقل و انتقال خودرو
 9- پرداخت هزينه پستي به ملغ 49/000 ريال جهت ارسال كارت مشخصات خودرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *