مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی :
1. تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی
2. تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
3. تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت
4. تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی
5. تصویر پروانه/مجوز فعالیت
6. تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی
7. ثبت نام اینترنتی
8. اظهارنامه ارزش افزوده
9. کپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
10. کپی اساسنامه
11. کپی برگ تشخیص/قطی/اظهارنامه عملکرد

*مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اشخاص حقیقی :
1. تصویر جواز کسب
2. تصویر شناسنامه و کارت ملی
3. تصویر آخرین قبض تلفن
4. تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی
5. تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی
6. ثبت نام اینترنتی
7. اظهارنامه ارزش افزوده
8. برگ قطعی/تشخیص حوزه مالیاتی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *