۱٫ درخواست تايپ شده در سربرگ واحد با مهر و امضای مدیرعامل
۲٫ چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز صدور/اصلاح پروانه ساخت
۳٫ فرم تکمیل شده و تایپ شده درخواست صدور/اصلاح پروانه ساخت

۴٫تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی
۶٫ تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت
۷٫ تصویر برابر اصل گواهی ثبت نام تجاری در طبقه مد نظر به نام متقاضی
۸٫ طرح برچسب مطابق با آخرین ضابطه برچسب گذاری با تائیدیه مسئول فنی
۹٫ مستندات آزمایشگاهی جهت مندرجات جداول نشانگر رنگی / حقایق تغذیه ای با تایید مسئول فنی
۱۰٫ قرارداد با آزمایشگاه همکار در صورت لزوم
۱۱٫ تصویر تعهدنامه محضری ماده ۱۱ قانون موادخوراکی و آشامیدنی

۱۲٫ (اصل و تصویر) فیش بانکی هزینه صدور/اصلاح به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ بانک ملی
۱۳٫ اصل پروانه ساخت (درصورت اصلاح)

۱۴٫ دریافت و ارائه GTIN از مراکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران

مدارک لازم جهت تمدید پروانه ساخت

۱٫ درخواست تايپ شده در سربرگ واحد با مهر و امضای مدیرعامل
۲٫ چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز تمدید پروانه ساخت

۳٫ اصل پروانه ساخت منقضی شده
۴٫ تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی
۵٫ تصویر پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت
۶٫ تصویر برابر اصل گواهی ثبت نام تجاری در طبقه مد نظر به نام متقاضی
۷٫ طرح برچسب مطابق با آخرین ضابطه برچسب گذاری با تائیدیه مسئول فنی
۸٫ مستندات آزمایشگاهی جهت مندرجات جداول نشانگر رنگی / حقایق تغذیه ای
۹٫ قرارداد با آزمایشگاه همکار
۱۰٫ تصویر تعهدنامه محضری ماده ۱۱ قانون موادخوراکی و آشامیدنی

۱۱٫ اصل و تصویر فیش بانکی هزینه تمدید به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ بانک ملی
اصل و تصویر فیش بانکی به حساب جاری ملت (جام) به شماره ۳۵/۲۷۶۱۹۰۰۳ شعبه هجرت با شناسه ۴۹/۱۱۰۰۵ مدیریت نظارت بر مواد غذایی ( در صورت تاخیر در تمدید پروانه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *